MoFin

Polityki

Polityka prywatności

 1. Przetwarzanie danych
  • Dostęp do skrzynki email użytkownika jest wykorzystywany wyłącznie w celu pobrania wiadomości email zidentyfikowanych jako wiadomości wysłane przez bank, zawierające historię operacji na karcie płatniczej.
  • Wiadomości są identyfikowane po adresie email nadawcy oraz tytule wiadomości.
  • Aplikacja MoFin odczytuje z wiadomości email następujące dane: data transakcji, kwota transakcji, opis transakcji.
  • Wiadomoście są pobierane cztery razy na dobę.
  • Dane są gromadzone wyłącznie na urządzeniu użytkownika.
  • Aplikacja MoFin zapisuje wyłącznie dane odczytane z wiadomości email (same wiadomości nie są przechowywane).
  • Aplikacja MoFin wysyła statystyki użycia takie jak: ilość pobranych transakcji, ilosć skonfigurowanych kategorii.
  • Aby usunąć dane z urządzenia użytkownika, należy odinstalować aplikację.